Saltar a continguts

Síndic de Greuges de Sant Cugat

Navegació

Menú principal

Com es tramita?

El Síndic Municipal de Greuges estudia una queixa i la corresponent documentació justificativa per decidir si l'accepta a tràmit o no. En cas afirmatiu, adopta les mesures d'investigació que consideri oportunes per aclarir els fets objecte de la queixa i dóna compte al servei, dependència, organisme o entitat afectat, perquè en el termini de quinze dies, que pot ampliar en funció de les circumstàncies que concorrin en el cas, el director o cap li trameti un informe complert sobre l'assumpte.

En el transcurs d'aquesta investigació, el Síndic pot formular al personal de l'Ajuntament i de l'EMD les advertències i suggeriments que consideri adients i també pot proposar a les corresponents autoritats acords amb l'interessat que permetin solucionar la queixa.

El Síndic, dins del termini de tres mesos, ha d'informar del resultat de les seves investigacions al reclamant i a les persones o organismes afectats per la queixa.

Les resolucions del Síndic de Greuges no modifiquen ni anul·len actes administratius, ni poden ser objecte de recurs.

El Síndic, a més, informa trimestralment les Juntes de Portaveus de l'Ajuntament de Sant Cugat i de l'EMD de Valldoreix de les peticions i queixes cursades pels ciutadans i ciutadanes relatives a l'àmbit de la seva actuació i, anualment, elabora un informe de totes les actuacions que hagi portat a terme amb els corresponents resultats de les seves investigacions.

Aquest web forma part de: Sant Cugat Entitats