Saltar a continguts

Síndic de Greuges de Sant Cugat

Navegació

Menú principal

Què és el Síndic?

Defensor de les llibertat i drets fonamentals
El Síndic Municipal de Greuges de Sant Cugat del Vallès és una institució que té la funció de defensar les llibertats públiques i els drets fonamentals dels veïns del municipi.

Amb aquesta finalitat pot supervisar l'activitat de l'Ajuntament i de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix, així com dels serveis públics que en depenen.
Atén les queixes i consultes amb independència i objectivitat
La institució del Síndic ha de complir les seves funcions amb independència i objectivitat. La seva figura està regulada pel Reglament aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 20 de febrer de 2006.

El Síndic Municipal de Greuges és escollit pel Ple municipal, a proposta de l'Alcalde, prèvia consulta a la Junta de Veïns de l'EMD de Valldoreix i als grups polítics representats al consistori i audiència als Consells de Districte i entitats associatives del municipi. El càrrec té una durada de cinc anys i no pot ser exercit per una mateixa persona durant més de dos mandats consecutius.
Aquest web forma part de: Sant Cugat Entitats