Saltar a continguts

Síndic de Greuges de Sant Cugat

Navegació

Menú principal

Quan pot intervenir?

El Síndic Municipal de Greuges pot intervenir...
Per sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que manifesti una queixa pel canal establert respecte al funcionament o actuació de l'administració i/o serveis municipals, encara que no estigui empadronat al municipi.

També pot intervenir d'ofici quan consideri que una actuació o resolució municipal pot vulnerar les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones.
El Síndic Municipal de Greuges no pot intervenir...
En els següents casos:
· Queixes anònimes, queixes en què s'adverteixi mala fe o queixes que no estiguin fonamentades.
· Queixes que es trobin pendents de resolució judicial.
· Queixes sobre qüestions entre particulars.
· Queixes de persones amb dependència funcionarial o laboral de l'administració municipal o organismes dependents relatives a l'àmbit de les relacions laborals o de servei.
Aquest web forma part de: Sant Cugat Entitats