Saltar a continguts

Síndic de Greuges de Sant Cugat

Navegació

Menú principal

Normativa

Els trets fonamentals de la institució del Síndic Municipal de Greuges està regulada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

La figura del Síndic Municipal de Greuges de Sant Cugat del Vallès, l'actuació del qual s'estén tant a l'esfera de l'Ajuntament com a l'àmbit propi de l'EMD de Valldoreix, està regulat pel Reglament aprovat el 20 de febrer de 2006.

Protocol de funcionament en ordre a les relacions entre l'Ajuntament i el Síndic de Greuges Municipal

La recent entrada en funcionament de l'Oficina del Síndic de Greuges municipal i el tractament de les primeres reclamaciions i actuacions ha posat de manifest la necessita d'establir un procediemnt de tramitació de les queixes.

Document  ( B)
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

La Carta va ser signada pública i oficialment el 18 de maig de 2000 a la ciutat de Saint-Denis i és un instrument de reconeixement i protecció de drets i llibertats dels ciutadans en l'espai polític i social de la ciutat, que ha de servir per inspirar l'actuació de les autoritats municipals.

Document  (pdf 20.33KB)
Reglament del Síndic de Greuges de Sant Cugat del Vallès

Us podeu descarregar aquest document en format pdf (333 KB)

Document  (pdf 333.97KB)
Aquest web forma part de: Sant Cugat Entitats